Tolerantiewaarden en fouten in (bouw)glas

Voor de productie van vlakglas gelden Europese productnormen. In deze productnormen staat bijvoorbeeld de toleranties van visuele fouten in het product zoals krassen en haarkrassen. De NEN-EN 572 voor floatglas en NEN-EN 14449 voor gelaagd veiligheidsglas is de productnorm voor isolerend dubbelglas. Productnormen worden in de praktijk ook gebruikt voor het beoordelen van glas bij de oplevering. De meest voorkomende situatie betreft het beoordelen van krassen. 

 

Deze norm verwijst voor de visuele kwaliteit van het glas naar de afzonderlijke productnorm van de gebruikte glassoort in het isolerend dubbelglas. De meest voorkomende glassoorten in isolerend dubbelglas zijn:

 

  • floatglas
  • gecoat glas
  • gelaagd glas

 

De belangrijkste uitgangspunten bij het beoordelen zijn de volgende:

 

  • beoordeel altijd bij bewolkt weer (diffuus daglicht)
  • beoordeel zoveel mogelijk van buiten naar binnen kijkend 
  • het midden van de ruit is op ooghoogte van de observator
  • minimale afstand tussen de te beoordelen ruit en de observator is 2 meter (beoordelingsmethode 1)
  • bij gecoat glas is de afstand tussen de te beoordelen ruit en de observator 3 meter (de observator mag onder een hoek (ten opzichte van de denkbeeldige horizontale lijn tussen het midden van de ruit en de observator in) + en - 30º zich bewegen; hierbij is het van belang dat de ruit niet meer dan 20 seconden wordt geobserveerd). (beoordelingsmethode 2)

 

Voor de beoordeling van bovenstaande toleranties maken wij gebruik van het formulier 'Beoordeling van enkel glas bij oplevering' van het KCG het Kenniscentrum Glas. 

 

In Duitsland beoordelen wij het glas volgens de Merkblatt Richtlinie zur Beurteilung der Qualität von Glas für das Bauwesen.

 

Bij de beoordeling wordt er rekening gehouden met de eigenschappen van:

 

  • floatglas voor schuifdeuren
  • gelaagd glas voor vaste kozijnen, spiedriehoeken en glazen dakbeschot

 

Afwijkingen die binnen de tolerantiewaarden vallen kunnen niet worden verhaald op de garantie. Afwijkingen binnen 48 uur vastgesteld die buiten de tolerantiewaarden vallen, dienen schriftelijk en met fotobewijs te worden gemeld. Na 48 uur vervalt de aanspraak op kosteloze vervanging, zie de garantievoorwaarden

Download
Beoordeling-enkel-glas-bij-oplevering.pd
Adobe Acrobat document 478.8 KB
Download
BF_Merkblatt_Richtlinie_zur_Beurteilung_
Adobe Acrobat document 807.5 KB