Garantie en klachten

Op alle producten die u bij Singa Swalmen koopt geldt de wettelijke garantie. Met wettelijke garantie wordt bedoeld dat het aangekochte product moet zijn of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Op sommige producten zit ook een ander soort garantie namelijk fabrieksgarantie. Op deze vorm van garantie gaan we hieronder verder in. De fabrieksgarantie doet niets af aan de eerder beschreven wettelijke garantie. 

 

 

Fabrieksgarantie

Op de producten die Singa Swalmen verkoopt bieden wij een garantie van 5 jaar op fabricagefouten. In de alinea’s hieronder worden de uitzonderingen op deze regel besproken en kunt u de voorwaarden lezen waar u aan moet voldoen om aanspraak te maken op deze vorm van garantie. 

N.B. Schade aangericht door een storm of een andere vorm die niet gerelateerd is aan fabricage valt niet onder deze garantie. Wanneer uw product schade heeft opgelopen door een storm neemt u contact op met uw verzekering. 

Afwijkende garantievoorwaarden bij zelfmontage

Er zijn enkele producten waar afwijkende garantievoorwaarden voor gelden deze kunt u nalezen in onze garantievoorwaarden. Onderstaande garantie wordt tevens alleen gegeven op fabricagefouten.

Zelf monteren/verwerken is accepteren

Wanneer u ervoor kiest om de geleverde producten  zelf te verwerken of te monteren kiest u ervoor om deze producten te accepteren. Wij raden u aan om voordat u begint met het monteren/verwerken u eerst de producten controleert op defecten. In het geval u toch een defect constateert willen we u vragen hier foto’s van te nemen en deze op te sturen naar Singa Swalmen. Wij gaan dan snel aan de slag voor u en komen met een passende oplossing.

Wanneer u toch het product heeft gemonteerd of verwerkt kunt u geen aanspraak meer maken op deze garantie. Wij kunnen het product dan niet meer omruilen waardoor we geen verdere oplossing meer kunnen bieden. 

Beschadigingen glasplaten melden binnen 24 uur

Wanneer u het defect pas constateert nadat de bezorger is vertrokken willen we u vragen zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Het liefst meldt u dit binnen 24 uur in een email met hierbij de foto’s. Monteer deze producten niet. Zoals eerder geschreven kunnen we geen garantie bieden op gemonteerde producten.

Servicepunten

Indien blijkt dat de bestelling bij de levering niet compleet of correct is zal er een servicepunt aangemaakt worden. Een servicepunt houdt in dat we streven binnen 14 dagen het ontbrekende te leveren. Aan een servicepunten kan de consument geen rechten ontlenen. Een servicepunten geeft de consument ook geen recht op schadevergoeding.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar singaswalmen@hotmail.com. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.